سه مرد به یک سوپرمارکت در شوئنبرگ حمله کردندجرم

سه مرد وارد سوپرمارکت در شوئنبرگ شدند


ماشین پلیس در حال انجام وظیفه با چراغ چشمک زن

ماشین پلیس در حال انجام وظیفه با چراغ چشمک زن

عکس: dpa

برلین سه مرد ، با لباس محافظ دهان و بینی و تا حدودی با کلاه ، یک سوپرمارکت در برلین-شوئنبرگ را سرقت کردند. روز چهارشنبه پلیس گفت که مأموران از وحشت فرار کردند. هیچ کس آسیب ندید. غریبه ها سه شنبه شب کمی قبل از پایان روز حاضر شدند و زیر بغل خواستار تحویل درآمد روزانه شدند. گفته می شود که آنها از کمدی در اتاق مجاور رول های سکه و پول را از صندوق پول برداشته اند. پس از واقعیت ، آنها با پای پیاده فرار کردند. پلیس هیچ اطلاعاتی در مورد مبلغ به سرقت رفته ارائه نداد.