سنگی به سمت ساختمان رایشتاگ در برلین پرتاب می شود: درب آسیب دیده استجرم

سنگی به سمت ساختمان رایشتاگ در برلین پرتاب می شود: درب آسیب دیده است


یک ماشین گشت پلیس در محل پارک شده بود و چراغ های آبی روشن بود.

یک ماشین گشت پلیس در محل پارک شده بود و چراغ های آبی روشن بود.

عکس: dpa

برلین. مردی روز یکشنبه چند سنگ به سمت جلوی ساختمان رایشتاگ در برلین پرتاب کرد. به گفته پلیس ، درب در ضلع شمالی آسیب دیده است. مقامات بوندستاگ مرد مست 47 ساله را در همان حوالی دستگیر کردند. پلیس او را شناسایی کرده است.