رئیس جمهور آمریكا: آمریكا: چگونه اقتصاد در حال سقوط است دونالد ترامپ

چندین شرکت از طوفان کاپیتول نتیجه گیری می کنند. پس از توییتر ، اسنپ چت نیز حساب رئیس جمهور آمریکا را مسدود کرد.