در یک تصادف رانندگی در حوالی پیتز سه نفر زخمی شدندتصادفات

در یک تصادف رانندگی در حوالی پیتز سه نفر زخمی شدند


چراغ آبی پلیس روشن می شود.

چراغ آبی پلیس روشن می شود.

عکس: dpa

پیتز هنگام برخورد دو اتومبیل بین هاینسبروک و پیتز (اسپری-نایس) ، سه نفر زخمی شدند. طبق اولین یافته های پلیس ، بعدازظهر پنجشنبه یکی از اتومبیل ها از مزیت برخوردار شد. سخنگوی پلیس روز جمعه گفت ، یک راننده 31 ساله اتومبیل و یک راننده 37 ساله وسیله نقلیه دیگر و همچنین یک کودک که با آنها در مسافرت بود ، صدمات غیر تهدید کننده زندگی را متحمل شدند. قربانیان این حادثه به بیمارستانی در کوتبوس منتقل شدند. جاده 474 بین پیتز و هاینسبروک به دلیل کارهای نجات مجبور شد به طور موقت بسته شود. پلیس در حال تحقیق درباره چگونگی وقوع این حادثه است.