خرید آنلاین: وقتی بچه ها به صورت آنلاین یا با برنامه خرید می کنند ، چه کسی پول می دهد؟

وقتی جوانان کالاهای گران قیمت را آنلاین سفارش می دهند یا در برنامه خرید می کنند ، همه چیز گران تر می شود. اما آیا والدین باید در نهایت هزینه این کار را بپردازند؟