جزیره ای ها در اولین مسابقه خود با لایتنینگ پیروز می شوندنیمه نهایی NHL

جزیره ای ها در اولین مسابقه خود با لایتنینگ پیروز شدند


متیو بارزال (جزیره) از جزایر نیویورک در مقابل بلیک کلمن از رعد و برق تامپا.

متیو بارزال (l) از جزایر نیویورک در مقابل بلیک کلمن از رعد و برق تامپا.

عکس: dpa

خلیج تامپا. جزیره نشینان نیویورک در مرحله نیمه نهایی NHL برابر قهرمان دفاعی تامپا بای لایتنینگ 1-0 پیش افتاد. در ابتدای سری ، جزیره نشینان روز یکشنبه در فلوریدا 2: 1 (0: 0 ، 1: 0 ، 1: 1) گلزنی کردند و موقعیت خوبی را در نبرد برای قهرمانی در قوی ترین لیگ هاکی در این کشور رقم زدند. جهان


© dpa-infocom ، dpa: 210613-99-980277 / 3