بلاگ بلاگ: غواصان از خدمات آتش نشانی غرق کشتی از GDR از دریا هستند

در وبلاگ ما آخرین گزارشات از پلیس و آتش نشانی در برلین و براندنبورگ را از پنجشنبه 14 ژانویه مشاهده خواهید کرد.