نمایش 1 - 1 از 1
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
عمل به وعده علاوه بر اینکه یکی از آموزه های دینی ما است، یک صفت انسانی است که بسیاری از اولیای دین و بزرگان و اندیشمندان بر آن تاکید دارند پس بیایید برای عمل به این صفت انسانی مواظب وعده هایمان باشیم..