نمایش 1 - 1 از 1
مدیر کل حوزه هنری استان کرمانشاه: طاق نیوز: مدیر کل حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: شعر و ادبیات در بازسازی و نوسازی تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور منبع الهام و امید است. 12/17/1396 - 10:43
اشتراک در کرذمانشاه