نمایش 1 - 1 از 1
طاق نیوز: مسئول جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی(ع) کرمانشاه از برگزاری مراسم خیریه "بزم مهر" به همت این جمعیت در روز جمعه (یازدهم اسفند) خبر داد. 12/08/1396 - 21:28
اشتراک در جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی(ع) کرمانشاه