نمایش 1 - 1 از 1
طاق نیوز: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: پرونده سه بنای تاریخی کرمانشاه برای مزایده و واگذاری به بخش خصوصی به تهران ارسال شده است. 11/24/1396 - 11:42
اشتراک در خانه های تاریخی کرمانشاه