نمایش 1 - 1 از 1
وایت یک همراه رئیس جمهور در سفر به مناطق زلزله زده؛ طاق نیوز: گریز رییس جمهور به سفر سرپل ذهاب بهانه ای شد تا سیکل رفت و برگشت وی به مناطق زلزله زده را از زبان یکی از همراهان وی مرور کنیم. 11/03/1396 - 10:29
اشتراک در رئیس جمهور