نمایش 1 - 1 از 1
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر: طاق نیوز: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرمانشاه گفت: کرمانشاه با کمبود نگارخانه و فضاهای استاندارد نمایش آثار هنری مواجه است. 10/23/1396 - 09:57
اشتراک در ابراهیم مرادی