نمایش 1 - 2 از 2
طاق نیوز: مهات‌نام نویسی در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا ۳۰ دی‌ماه تمدید شد. 10/22/1396 - 09:00
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خبر داد: طاق نیوز: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اظهار داشت:۳۷۰۰ نفر از استان امسال در آزمون سراسری حفظ قرآن کریم ثبت نام کردند. 10/17/1396 - 14:16
اشتراک در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم