نمایش 1 - 1 از 1
طاق نیوز: مردم کرمانشاه همگام با برخی شهرهای دیگر در محکومیت اغتشاشات اخیر طی یک راهپیمایی پرشور، بار دیگر بصیرت خود را به نمایش گذاشتند. 10/13/1396 - 12:59
اشتراک در فتنه انگیزان