نمایش 1 - 1 از 1
طاق نیوز: در شرایطی که مدیران دولتی و غیر دولتی در کرمانشاه درگیر و دار بحران زلزله هستند بیانیه ها و فشارهای احزاب اصلاح طلب با محوریت مطالبه تغییرات و عزل و نصب ها ادامه دارد. 10/04/1396 - 10:10
اشتراک در اصلاح طلب