نمایش 1 - 1 از 1
استاندار کرمانشاه: طاق نیوز: استاندار کرمانشاه از آسیب هفت شهر و 1930 روستای استان طی زلزله اخیر خبر داد. 08/23/1396 - 00:17
اشتراک در زمین لرزه