نمایش 1 - 1 از 1
با مساعدت استاندار؛ طاق نیوز: سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه از بازسازی سینما پیروزی شهر کرمانشاه با مساعدت استاندار و مسئولین ارشد استان خبر داد. 07/26/1396 - 11:06
اشتراک در بازسازی