نمایش 1 - 1 از 1
اثری از هنرمند کرمانشاهی؛ طاق نیوز: طرحی از حمید قالی جاری کاریکاتوریست کرمانشاهی با موضوع ترامپ و یاوه گویی در نشست سازمان ملل... 06/31/1396 - 11:08
اشتراک در نشست سازمان ملل