نمایش 1 - 1 از 1
به همت سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه؛ طاق نیوز: کارگاه یک روزه توانمند سازی تخصصی مسئولین کانون ها و سرگروه های هنری کانون های بسیج هنرمندان شرق استان به همت سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه در محل فرهنگسرای شهر کرمانشاه برگزار شد. 06/21/1396 - 10:55
اشتراک در کارگاه توانمند سازی کانون های بسیج هنرمندان