نمایش 1 - 1 از 1
مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه: طاق نیوز: مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از بازسازی واقعه غدیر در هشت نقطه استان کرمانشاه همزمان با عید غدیرخم خبر داد. 06/14/1396 - 10:42
اشتراک در بازساری واقعه غدیر خم