نمایش 1 - 1 از 1
با حضور اساتید برجسته کشوری؛ طاق نیوز: برگزاری کارگاههای سینمای حرفه ای، جان تازه ای به شهر آفتابگردان های سنقر بخشیده است. 06/12/1396 - 13:02
اشتراک در کارگاه های آموزشی