نمایش 1 - 3 از 3
طاق نیوز: فراخوان همایش علمی پژوهشی سیمای امام رضا (ع) در آیینه ادبیات تعلیمی از سری برنامه های شانزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) منتشر شد. 11/15/1396 - 13:24
طاق نیوز: فراخوان شرکت در چهارمین دوره طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران منتشر شد. 08/01/1396 - 11:19
طاق نیوز: فراخوان بین المللی پوستروریسم منتشر شد، دبیرخانه این رویداد جهانی طی فراخوانی از هنرمندان سراسر دنیا دعوت به حضور در این رویداد کرده است. 06/06/1396 - 11:38
اشتراک در فرخوان