نمایش 1 - 3 از 3
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه خبر داد: طاق نیوز: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، از عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی استان طی ۱۷ اسفند خبر داد. 12/13/1396 - 20:29
مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور: طاق نیوز: مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، توسعه کتابخانه‌های عمومی را یکی از زیربناهای توسعه فرهنگی دانست. 05/29/1396 - 20:02
با حضور مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ طاق نیوز: با حضور مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، جلسه نقد و بررسی کتاب شهرآرمانی ازمنظر دین و دانش در کرمانشاه برگزار شد. 05/26/1396 - 21:40
اشتراک در نهاد کتابخانه های عمومی کشور