نمایش 1 - 3 از 3
طاق نیوز: مسئولین این استان چند ماه قبل از آماده بهره برداری شدن، حرکت لوکوموتیو ریل گذار را به عنوان افتتاح راه آهن اعلام کردند. 05/17/1396 - 11:26
چاله مشاوره های غلط ؛ طاق نیوز: آنطور که مشخص است مشاوره های غلط به مدیران ارشد کرمانشاه موجب شد تا اقدام عجیب رونمایی عجله ای از ورود یک قطار آزمایشی به نام مدیران ارشد کرمانشاه به ثبت برسد. 05/17/1396 - 11:14
استاندار کرمانشاه خبر داد: طاق نیوز: استاندار کرمانشاه پس از وعده های پیاپی از ورود یک قطار به ایستگاه راه آهن کرمانشاه خبر داد. 05/14/1396 - 10:34
اشتراک در قطار