نمایش 1 - 2 از 2
طاق نیوز: معاون کمیته امداد استان کرمانشاه از ایجاد ۲۴ هزار فرصت شغلی پایدار با پرداخت تسهیلات برای مددجویان کمیته امداد استان کرمانشاه خبر داد. 10/13/1396 - 23:07
مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه خبر داد: طاق نیوز: ۲۰ درصد از جامعه مددجویی در استان کرمانشاه شامل ۲۰ هزار و دو نفر را نیازمندانی با مذهب تسنن تشکیل داده و حدود ۱۱ درصد از این جامعه تحت حمایت با جمعیتی حدود ۱۰ هزار و ۸۲۳ نفر نیز دارای سایر ادیان همچون مسیحیت، یهودیت و..هستند. 04/14/1396 - 11:42
اشتراک در مدد جویان