نمایش 1 - 2 از 2
طاق نیوز: سروده ای از هنرمند بسیجی میثم زردشتیان از استان کرمانشاه که در کارگاه شعر و ترانه «انقلاب» برگزیده و مورد تجلیل قرار گرفت. 04/14/1396 - 12:59
یک پنجره، یک شعر طاق نیوز: سروده ای از هنرمند بسیجی حسین خزایی از استان کرمانشاه (شهرستان صحنه) که در کارگاه شعر و ترانه «انقلاب» برگزیده و مورد تجلیل قرار گرفت. 03/16/1396 - 13:27
اشتراک در شعر کارگاه شعر و ترانه «انقلاب»