نمایش 1 - 2 از 2
طاق نیوز: نگارخانه شهر کرمانشاه امروز همزمان با برپایی نمایشگاه عکس زلزله افتتاح شد. 10/21/1396 - 16:11
کرمانشاه؛ شهردار کرمانشاه گفت: هنر شهرسازی در فرهنگ ایرانی اسلامی برمبنای توسعه روحیه اجتماعی و تعمیم حس تعاون در بین شهروندان است. 02/24/1396 - 17:45
اشتراک در آرش رضایی