نمایش 1 - 3 از 3
طاق نیوز: بخش های از سخنان روز گذشته رهبر انقلاب که کمتر مورد توجه قرار گرفت را ببینید. 10/08/1396 - 14:09
وزیر کشور در کرمانشاه: طاق نیوز: وزیر کشور گفت: برجام برای این بود که حجت را بر مردم خودمان و بر دنیا تمام کنیم و بگوییم اینها که با وقاحت امضا کردندو الان زیرش می زنند به گفته رهبر انقلاب هرگز قابل اعتماد نیستند. 07/12/1396 - 19:48
یک صنعتگر و سرمایه گذار اقتصادی در گفتگو با مرصاد: طاق نیوز: یک صنعت گر و سرمایه گذار اقتصادی گفت: آثار برجام و توافق هسته ای بر صنعت و تولید کشور کمتر از یک جنگ نبوده است. 01/10/1396 - 19:47
اشتراک در برجام