نمایش 1 - 9 از 9
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه خبر داد: طاق نیوز: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه از برپایی یک هزار و ۳۳۰ پایگاه در استان به منظور جمع آوری کمک های مردمی در جشن نیکوکاری خبر داد. 12/15/1396 - 22:16
طاق نیوز: بیش از ۱۲ هزار و ۷۹۸ مددجو تحت حمایت در استان کرمانشاه در هفت ماهه سال جاری از آموزش های فنی و حرفه ای به صورت رایگان بهره مند شدند. 08/10/1396 - 13:00
مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه خبر داد: طاق نیوز: مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه،از برگزاری مرحله اول جشن عاطفه ها در یک هزار و ۵۰۰ پایگاه کمیته امداد استان و طی ۲۳ و ۲۴ شهریور امسال خبر داد. 06/16/1396 - 20:23
مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه عنوان کرد: طاق نیوز: مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه از حمایت این نهاد از ۸۸۸ بافنده فعال فرش در استان خبر داد. 06/14/1396 - 11:40
مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه مطرح کرد: طاق نیوز: مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: هم اکنون ۶۸ هزار خانوار با جمعیتی بیش از ۱۷۰ هزار نفر در استان کرمانشاه تحت حمایت کمیته امداد هستند. 06/06/1396 - 11:00
مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه خبر داد: طاق نیوز: ۲۰ درصد از جامعه مددجویی در استان کرمانشاه شامل ۲۰ هزار و دو نفر را نیازمندانی با مذهب تسنن تشکیل داده و حدود ۱۱ درصد از این جامعه تحت حمایت با جمعیتی حدود ۱۰ هزار و ۸۲۳ نفر نیز دارای سایر ادیان همچون مسیحیت، یهودیت و..هستند. 04/14/1396 - 11:42
طاق نیوز: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به‌عنوان دستگاه برتر کشور در زمینه پرداخت وام‌های اشتغالزایی و مهارت‌آموزی معرفی شده است. 03/28/1396 - 18:56
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه: طاق نیوز: مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: ضریب نفوذ صندوق های صدقات کوچک و خانگی در میان خانوارهای کرمانشاهی از صندوق های بزرگ بسیار بیشتر بوده ۲۱۷ کرمانشاهی مشترک آن هستند. 03/21/1396 - 12:03
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه مطرح کرد: طاق نیوز: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از برگزاری جشن نیکوکاری از ۱۸ الی ۲۰ اسفند در استان خبر داد. 12/02/1395 - 13:29
اشتراک در حسین خدرویسی