نمایش 1 - 6 از 6
استاندار کرمانشاه مطرح کرد: طاق نیوز: استاندار کرمانشاه در جریان بازدید خود از سینمای پیروزی به ضرورت بازسازی و فعالیت این مکان مهجور مانده به عنوان یک شاخص مهم فرهنگی تأکید کرد. 11/04/1396 - 13:42
با مساعدت استاندار؛ طاق نیوز: سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه از بازسازی سینما پیروزی شهر کرمانشاه با مساعدت استاندار و مسئولین ارشد استان خبر داد. 07/26/1396 - 11:06
رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه: طاق نیوز: در پی تعطیلی چندساله سینما پیروزی، رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه خطر احتمال ریزش این مکان فرهنگی را اعلام کرد. 11/26/1395 - 15:11
هشدار رئیس حوزه هنری کرمانشاه: طاق نیوز: رئیس حوره هنری استان کرمانشاه از جدی بودن خطر ریزش سینما پیروزی یاد کرد و گفت: بازسازی این سینما با همکاری حوزه هنری کشور فعلا منتفی است. 11/17/1395 - 20:46
رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه مطرح کرد: طاق نیوز: رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه ضمن اعلام خطر جدی برای تخریب سینما پیروزی کرمانشاه گفت: یک سینما جوابگوی جمعیت دو میلیونی استان کرمانشاه نیست. 06/07/1395 - 09:54
رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه مطرح کرد: طاق نیوز: رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: برای بازسازی سینما پیروزی کرمانشاه 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تخصیص این میزان اعتبار سینما پیروزی تا سال 96 به بهره برداری می رسد. 03/23/1395 - 11:12
اشتراک در سینما پیروزی