آخرین اخبار

11. دى 1396 - 20:13   |   کد مطلب: 296141
طاق نیوز: آثار بخش‌های سه‌گانه مسابقه جشنواره تئاتر فجر از سوی دبیرخانه جشنواره معرفی شدند.

به گزارش طاق نیوز به نقل از نسیم، دبیرخانه سى وششمین جشنواره تئاتر فجر، آثاری را که در بخش های سه گانه مسابقه جشنواره حضور دارند معرفی کرد.

 این دوره از جشنواره بایستی با دو بخش مسابقه ایران (ویژه کارگردان هایی با پیشینه حداکثر سه اجرای عموم) و مسابقه بین الملل (ویژه کارگردان هایی با پیشینه بالای سه اجرای عموم) برگزار می شد. با این همه، دبیرخانه به احترام درخواست های مکرر متقاضیان برای حضور در مسابقه، این دوره از جشنواره را نیز با سه بخش مسابقه و با تقسیم بندی زیر برگزار می کند:

- مسابقه تئاتر ایران (بخش الف):

کارگردان های پذیرفته شده تهران، با بیش از سه اجرای عموم و کارگردان های دیگر استان ها بر اساس پیشینه کارگردان.

- مسابقه تئاتر ایران (بخش ب):

کارگردان های پذیرفته شده تهران، با حداکثر سه اجرای عموم و کارگردان های دیگر استان ها بر اساس پیشینه کارگردان.

ـ مسابقه بین الملل:

 کارگردان هایی با بیش از سه اجرای عموم به اضافه تعدادی از گروه های خارجی.

مجموع آثار صحنه ای ایرانی شرکت کننده در  بخش های جشنواره عبارت اند از:

- بخش مرور تئاتر تهران:   25 نمایش

- بخش مرور شهرستان ها و برگزیدگان جشنواره های استانی:  29 نمایش

- بخش میهمان جشنواره (تهران و دیگر استان ها): 31 نمایش

- برگزیدگان جشنواره دانشجویی: 4  نمایش

 در مجموع 89 نمایش ایرانی در بخش های صحنه ای حضور دارند که از این شمار، بر اساس ظرفیت، 56 نمایش برای بخش های مختلف مسابقه انتخاب شده اند.

سهم هر بخش:

مرور تئاتر تهران: 17 نمایش، مرور شهرستان ها و برگزیدگان جشنواره های استانی: 19 نمایش، بخش میهمان (تهران و دیگر استان ها): 18 نمایش، برگزیدگان جشنواره دانشجویی: 2 نمایش

آثار مسابقه تئاتر ایران: بخش الف

-  9 نمایش از بخش مرور تهران، بر اساس امتیاز گروه کارشناسی 70 نفره، و پیشینه کارگردان.

-  7 نمایش از بخش میهمان (تهران و دیگر استان ها) به انتخاب دبیر و براساس گوناگونی و پیشینه کارگردان.

-  6 نمایش از بخش مرور استان ها و برگزیدگان جشنواره های استانی بر اساس رای گروه انتخاب.

آثار مسابقه تئاتر ایران: بخش ب

- 6 نمایش از بخش مرور تهران، بر اساس امتیاز گروه کارشناسی 70 نفره، و پیشینه کارگردان.

- 9 نمایش از برگزیدگان استانی و براساس پیشینه کارگردان.

- 5 نمایش از بخش میهمان (تهران و دیگر استان ها) به انتخاب دبیر و بر اساس گونا گونی اجرا و پیشینه کارگردان.

- 2 نمایش از برگزیدگان جشنواره دانشجویی، بر اساس رای داوران جشنواره تئاتر دانشگاهی.

آثار  مسابقه تئاتر بین الملل:

4 نمایش از بخش مرور تهران که از گروه کارشناسی 70 نفره بالاترین امتیاز را دریافت کرده اند.
6 نمایش از بخش میهمان به انتخاب دبیر جشنواره و بر اساس گوناگونی اجرا و پیشینه کارگردان.
2 نمایش از برگزیدگان جشنواره های استانی که بالاترین رای هیات انتخاب را دریافت کرده اند.
6 نمایش از گروه های خارجی به انتخاب دبیر و مدیر بخش بین الملل.

سی وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در فاصله روزهای 28 دی ماه تا 9 بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.

دیدگاه شما