آخرین اخبار

4. آذر 1396 - 12:24   |   کد مطلب: 296004
عضو شورای قشر سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه:
بسیج تنها نمونه ایده آل نخبه گرایی حداکثری
طاق نیوز: بسیج را باید تنها سنخ آرمانی دانست که نخبه گرایی حداکثری در آن شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار طاق نیوز، خسرو تمری عضو شورای قشر سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه در یادداشتی ضمن تبریک هفته بسیج گفت : تاریخ چند هزارساله ایران بیانگر یک جریان تاریخی است و آن تسلط نخبگان حداقلی وابسته به طبقات فرادست درساخت اجتماعی جامعه ایران است. ساخت اجتماعی ایران در ادوار مختلف بیانگر حضور نخبگانی حداقلی در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نظامی آن است و جالب آن است که همین جریان نخبه با انتصاب به خاندان های بزرگ فراهم شده بود نه به صورت اکتسابی.

همین جریان نخبگی حداقلی مانع از رشد و پویایی نظام اجتماعی شده بود و در حقیقت تحرک را از  نظام اجتماعی ایران سلب نموده بود. این جریان در ادوار مختلف تاریخ ایران از جمله در دوره معاصر در دوره هایدقاجار و پهلوی نیز قابل تحلیل است‌.

این جریان نخبگی طبقاتی با انقلاب اسلامی ایران برچیده شد و به نوعی فرایند جدیدی از نخبگی در جامعه ایران شکل گرفت که اساس آن بر توان، تخصص، تعهد و تکلیف شکل گرفت. نخبگان در این جریان نقش هایی را کسب می کردند که در گذشته امکان کسب  آن وجود نداشت ، چرا که ساختار نظام طبقاتی جامعه ایران در گذشته امکان هرگونه تحرک نخبگان به شکل تعمیم یافته را از جامعه سلب کرده بود، اما انقلاب اسلام ایران این ساختار حداقلی را بهم ریخت و الگویی از تعمیم یافتگی نخبگان را در سنخی تحت عنوان بسیج شکل داد که معیار آن نه انتصاب به طبقات بلکه تعهد و تکلیف و تخصص بود.

بسیج سنخ آرمانی نخبگه گرایی حداکثری است که توانست با بهره گیری از ظرفیت نخبگان در سطح گسترده ای، در طول هشت سال دفاع مقدس کارنامه ای روشن از خود بجای گذارد. شکلگیری نخبگان انقلابی در شکل تعمیم یافته آن  باعث پویایی نظام را فراهم ساخت، همین موضوع باعث شد انقلاب نوپای ایران در دهه اول انقلاب و به ویژه در طول هشت سال دفاع مقدس در نبود بسیاری  از  نخبگان   به حیات خود ادامه دهد و حتی بعد از دوران دفاع مقدس این جریان در سطح گسترده تر و در حوزه های مختلف مسیر پرقدرتی را طی کرد.

نبود شهید مطهری ها، بهشتی ها، طالقانی ها، همت ها، خوشروان ها، باکری ها و ... مانع از تداوم انقلابی ملت ایران و توسعه و تکامل آن نشد و دلیل آن نیز شکل گیری گفتمان بسیج با رویکرد نخبه گرایی حداکثری و انقلابی بود. امروز نخبگان بسیجی گسترده ای در حوزه های مختلف حضور دارند و این حضور گسترده مانع از ایستایی نظام اجتماعی می شود. لذا باید گفت بسیج تنها سنخ آرمانی بدای توسعه کشور است و اگر جامعه ایران بدنبال رشد و پیشرفت است باید الگوی رفتاری بسیج را سرلوحه حرکت خود قرار دهد.

دیدگاه شما