آخرین اخبار

10. مهر 1396 - 19:45   |   کد مطلب: 295776
طاق نیوز: روابط عمومي شركت پايانه هاي نفتي ايران به دنبال برگزاري سه دوره ي پيشين جشنواره و توليد بيش از صد نمايشنامه ي تخصصي در حوزه ي صنعت نفت، در جهت تداوم اين رويداد مهم فرهنگي هنري و بهره گيري از تمامي توانمندي هاي موجود در ايران اسلامي فراخوان چهارمين دوره این جشنواره ي ملي را منتشر کرده است.

به گزارش طاق نیوز، روابط عمومي شركت پايانه هاي نفتي ايران به دنبال برگزاري سه دوره ي پيشين جشنواره و توليد بيش از صد نمايشنامه ي تخصصي در حوزه ي صنعت نفت، چاپ و انتشار دو مجموعه كتاب حاوي آثار برگزيده ي دوره هاي قبل، نمايشنامه خواني و اجراي آثار منتخب، در جهت تداوم اين رويداد مهم فرهنگي هنري و بهره گيري از تمامي توانمندي هاي موجود در ايران اسلامي عزيز، بمنظور برگزاري چهارمين دوره، از تمامي هنرمندان و نمايشنامه نويسان ايراني دعوت بعمل مي آورد تا در زمينه هاي پيشنهادي زير آثار خود را جهت ارزيابي به نشاني oilplaywritting@gmail.com ارسال نمايند.

- اهميت و نقش اساسي صنعت نفت در اعتلاي شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال

- مقاومت و خلق حماسه از سوی کارکنان صنعت نفت در هشت سال دفاع مقدس

- فرهنگ سازی صحيح بر پايه اشتغال زايی صنعت نفت در مناطق نفت خيز

- پايداری مردم ساکن در کنار تاسيسات نفتی در مقابله با تهاجم دشمن

- مصرف صحيح انرژی و صيانت و حفظ منابع نفتی برای آيندگان کشور

- معرفی جاذبه های جهانگردی و زيست محيطی در مناطق نفت خيز

- کارکنان صنعت نفت و تاثيرات آنها در پيروزی انقلاب اسلامی

- شرح حال زندگی چهره های تاثيرگذار در حوزه صنعت نفت

- نقش صنعت نفت در اعتلاي فرهنگ و ادبيات كشور

- توسعه پايدار محلی در مناطق نفت خيز

- ملی شدن صنعت نفت

قوانين و زمان بندي جشنواره:

1 - نمايشنامه هاي ارسالی مي بايست تاکنون هيچگونه اجرای صحنه ای، خيابانی، ميدانی، نمايشنامه خواني و... نداشته باشند. همچنين از ارسال متون چاپ شده خودداری شود.

2 - بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد، در دوره هاي قبل، برخي از نمايشنامه ها بستر مناسب جهت شكوفايي، رشد و رسيدن به حد مطلوب را داشته اند. لذا دبيرخانه جشنواره براي دريافت اينگونه آثار مشروط به اينكه مجددا توسط نويسنده بررسي و بازنويسي شده باشد، منعي ندارد. پس لازم است نويسنده بطور حتم، هنگام ارسال چنين آثاری، اين موضوع را در صفحه ی اول نمايشنامه خود يادآور شود. ) بديهي است اين دسته از آثار مي بايست بطور حتم بند 1 را رعايت نمايند و قاعدتا اين استثناء شامل برگزيده ها ي دوره هاي پيشين جشنواره نخواهد شد.

درهمين راستا بعض ا مشاهده مي گردد نويسنده، اثر يا آثار ارسالي در دوره هاي قبلي را تنها با تغيير نام نمايشنامه و يا گاها با تغيير همزمان نام نمايشنامه و نام نويسنده و مواردي از اين قبيل، مجدداَ ارسال مي نمايد. لذا خواهشمنديم از ارسال چنين نمايشنامه هايي نيز خودداري گردد. _ (

3 - متقاضيان در اقتباس از نمايشنامه ها، رمان ها، داستان ها، خاطره هاي مكتوب، شفاهي و ... آزادند، لذا نويسنده بايد به طور قطع نام اثر اقتباس شده را قيد کند .

4 - آثاری که از نظر هيات داوران شرايط لازم برای چاپ را داشته باشند، از سوی دبيرخانه جشنواره در يک مجموعه منتشر خواهند شد .

5 - هر متقاضي حداكثر مجاز به ارسال سه اثر در اين جشنواره مي باشد.

6 - متقاضيان می بايست تقاضای حضور، خلاصه اثر، بيوگرافی، آدرس محل سکونت، شماره تماس و يک قطعه عکس را همزمان با ارايه متن، به نشانی الکترونيکی دبيرخانه ارسال نمايد.

7 - آخرين زمان دريافت متون 15 دي 1396 می باشد. ) اين تاريخ غير قابل تمديد است. (

8 - زمان اعلام نتايج و اهداء جوايز، بهمن ماه 1396 ) دهه ي فجر ( می باشد.

تذكر:

توجه به اين نكته ضروري است كه اين جشنواره مختص به موضوع صنعت نفت مي باشد، لذا از تمامي هنرمندان تقاضا داريم كه تنها آثاري را به جشنواره ارسال نمايند كه به موضوع صنعت نفت مرتبط باشد و از ارسال متون غير مرتبط خودداري نمايند.

نحوه ارسال آثار:

به منظور همکاری با نويسندگان و سهولت در ارسال متن ها، بدينوسيله اعلام می گردد که متقاضيان فايل word و pdf ) هر دو فايل ( اثر خود را به نشانی    oilplaywritting@gmail.com ارسال نمايند و در صورت عدم دريافت پاسخ وصول اثر پس از گذشت مدت 72 ساعت، حتما با دبيرخانه تماس گرفته و اطلاع رساني نمايند. ) دبيرخانه جشنواره تنها آثاری را جهت بررسی در اختيار هيات داوران قرار می دهد که از طريق آدرس الکترونيکی يادشده دريافت شده باشد. پس خواهشمنديم از ارسال آثار به هر طريق ديگر، خودداری گردد. (

جوايز:

به آثار برگزيده بنا به تشخيص و صلاحديد هيات داوران تنديس جشنواره، ديپلم افتخار، لوح تقدير و هداياي نقدی به شرح زير اهداء خواهد شد:

رتبه اول: 40 ميليون ریال

رتبه دوم: 30 ميليون ریال

رتبه سوم: 20 ميليون ریال

علاوه بر موارد فوق در صورتي كه هيات داوران اثر يا آثاري را شايسته تقدير بداند، به هر اثر انتخابي مبلغ 10 ميليون ریال هديه نقدي تعلق مي گيرد.

راه هاي ارتباطي با دبيرخانه جشنواره:

پست الکترونيک دبيرخانه جشنواره: oilplaywritting@gmail.com

آدرس سايت: www.iotco.ir

كانال تلگرام: @ oilplaywritting

تلفن تماس: 09366019091__

دیدگاه شما