آخرین اخبار

21. خرداد 1396 - 12:03   |   کد مطلب: 295394
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه:
تعداد ۲۱۷ هزار کرمانشاهی مشترک صندوق صدقات خانگی هستند
طاق نیوز: مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: ضریب نفوذ صندوق های صدقات کوچک و خانگی در میان خانوارهای کرمانشاهی از صندوق های بزرگ بسیار بیشتر بوده ۲۱۷ کرمانشاهی مشترک آن هستند.

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار طاق نیوز، با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۲۴ هزار صندوق صدقات در استان تعبیه و فعال است، گفت: کرمانشاهیان خیر در سال ۹۵ حدود ۵۳ میلیارد ریال صدقه به این صندوق ها واریز کردند.

وی با یادآوری اینکه ضریب نفوذ صندوق های صدقات کوچک و خانگی در میان خانوارهای خیر کرمانشاهی از صندوق های بزرگ و متوسط بسیار بیشتر بوده است، خاطرنشان کرد: حدود ۲۱۷ هزار خانوار در استان کرمانشاه مشترک صندوق های صدقات خانگی هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه، بسیاری از خانواده ها هنوز هم صدقات روزانه خود را به صندوق های کوچک واریز می کنند، تاکید کرد: ۴۰ میلیارد ریال از میزان صدقات اهدای مردم خیر استان در سال گذشته از صندوق های کوچک تعبیه شده در منازل و مغازه ها جمع آوری شده است.

به گفته وی، هم اکنون سه هزار و ۷۶۲ صندوق صدقات بزرگ و سه هزار و ۴۲۲ صندوق صدقات متوسط نیز در استان کرمانشاه تعبیه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه همچنین به اجرای طرح ایمن سازی صندوق های صدقات در استان اشارهکرد و گفت: این طرح موجب مصون سازی و  افزایش قابل توجه درآمد این صندوق ها  خواهد شد.

دیدگاه شما