آخرین اخبار

16. خرداد 1396 - 13:27   |   کد مطلب: 295377
طاق نیوز: سروده ای از هنرمند بسیجی حسین خزایی از استان کرمانشاه (شهرستان صحنه) که در کارگاه شعر و ترانه «انقلاب» برگزیده و مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش طاق نیوز، سروده ای از هنرمند بسیجی حسین خزایی از استان کرمانشاه (شهرستان صحنه) با عنوان (براي مادر من! قطعنامه بي معنيست) که در کارگاه شعر و ترانه «انقلاب» برگزیده و مورد تجلیل قرار گرفت.

در ادامه این شعر را با هم می خوانیم...

(براي مادر من! قطعنامه بي معنيست)

 

دوباره داخل ديوار سد ،تَرك افتاد

و در اَداي نماز جهول ، شك افتاد

نفوذ حاشيه در متن كلّ جريانها

به باد دادن ملّت ،كفِ خيابانها

تبار عافيت انديشها جسورتر از...

و رفته رفته از اصل نظام ، دورتر از...

شعارهاي هدفمند جوخه اي مزدور

نگاهي ابري و لبخند جوخه اي  مزدور

شيوع شبهه درون  فضاي دانشگاه

تجمّعِ جلويِ درب هاي دانشگاه

و فيشها همه ي اعتماد مردم را...

فجايعي كه درآورد ، داد مردم را...

تلاش و توطئه در حذف رهبري كردن

از اسم دين و خدا خلق را بَري كردن

اگرچه قائله ها ظاهرا تمام شده

ولي تتمّه ي آن زخمها جذام شده

چهارشنبه اي آتش گرفته در شادي

 و نردبان شدن استخوان اجسادي...

كه حجم خالي تابوت هايشان  برگشت

فقط ! توالي تابوت هايشان برگشت

هنوز ،خانه ي ما بوي جنگ را دارد

هنوز، مَرمي سرخ فشنگ را دارد

كه يادگاري  ماقبل آخرين سفر است

تمام هستي قلبي هميشه در به در است

هنوز عكس پدر روي ميخ ديوار است

هنوز ! صاحب  اين خاكريز ، بيدار است

اگر چه نسل پس از باكري سه دسته شدند

خزيده ها وسطِ  انقلاب ، خسته شدند

براي مادر من قطع نامه بي معني ست

كنار رفتن و ترس از ادامه بي معني ست

قرارگاه چهلمتري اي  در آخر شهر

خلاف باور چشمان پيش داور شهر

و مستمري سي سال پاي تخته سياه

زني كه تك تك موهاش ،جاي تخته سياه...

زني كه امّه وهب هم به گرد پاهايش

همان زني كه علي رغم درد پاهايش...

شنيده فصل زمستان سوريه سخت است

براي تك پسرش فكر چند دس رخت است

دیدگاه شما