آخرین اخبار

3. اسفند 1394 - 13:24   |   کد مطلب: 293450

به گزارش طاق نیوز، آنچه که اینروزها همه از راننده تاکسی گرفته تا استاد دانشگاه و حتی یک فرد عامی در آن اظهار نظر می کنند فرهنگ و سیاست است، اما وقتی پای پیاده کردن آن توسط خود آنها می رسد دیگر قادر به تحقق نظرات خود نیستند.

تعاریف متعددی از فرهنگ وجود دارد به نحوی که می توان به اندازه تعداد جمعیت موجود در هر جامعه برای آن تعریفی را متصور شد اما عمومی ترین معنایی که می توان برای فرهنگ قائل بود مجموعه راه و روش های زندگی هر جامعه است که اگر مورد پذیرش افراد آن جامعه و متناسب با ارزش های حاکم بر آن باشد، «فرهنگ» و اگر خلاف موارد ذکر شده باشد «ضد فرهنگ » خواهد بود.

این روزها به علت تعدد موضوعات مختلف در زندگی افراد با اشکال مختلفی از فرهنگ نیز روبرو هستیم که از آن جمله می توان به فرهنگ رانندگی، فرهنگ سازمانی، فرهنگ معاشرت، فرهنگ مذهبی و.... اشاره کرد اشکالی که اگر در هر یک از آن پازل های فرهنگی به درستی چیده نشود شاهد بروز اشکالی نامناسب در سطح جامعه خواهیم بود و به نوعی ضد فرهنگ ها نمود خواهند کرد.

دوستدار فرهنگ سعی دارد با این مقدمه در روزهای آتی به ابعاد مختلف فرهنگ بپردازد و آن را معرفی کند تا اشکال ضد فرهنگی هر فرهنگ مشخص و شاید رفع شود.

دیدگاه شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.